Martes, 31 de marzo de 2015 | 23:59

Colexio Profesional de xornalistas de GaliciaOrganigrama

Os órganos de goberno do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia son: o Decano, a Xunta de Goberno, o Pleno territorial e a Asemblea.

A Xunta de Goberno está formada polo decano, o vicedecana, o secretario, o tesoureiro e 8 vogais. Actualmente eses cargos os desempeñan:

Decano: Xosé Manuel Pereiro

Voltar