Actualizados os convenios para colexiadas e colexiados

Nas últimos semanas, o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia estivo a actualizar os distintos convenios polos que se ofertan servizos e descontos ás colexiadas e aos colexiados. Podes consultar na sección Descontos as ofertas dispoñíbeis. 

Os convenios modificados ou actualizados representan novos servizos e descontos para colexiados e colexiadas en aloxamento, automóbiles, lecer, museos , saúde, seguros e transportes. Estes novos convenios engádense a outros convenios que xa estaban convenientemente actualizados, e está previsto asinar outros en breve para ampliar os servizos aos colexiados e colexiadas.

Podes consultar as condicións destes convenios e todos os servizos e descontos para colexiadas e colexiados na sección Descontos da nosa web. Se aínda non dispós das claves para acceder aos documentos e códigos dos convenios, podes solicitalas no enderezo xornalistas@xornalistas.gal ou no teléfono 981 935 670.

CPXG